Настройте Visual Studio 2005 за отпечатване на номера на линии

Translate

Как мога да получа номера на редовеprintвVisual Studio 2005при печатcodeсписъци?

This question and all comments follow the "Attribution Required."

Всички отговори

Translate

В диалоговия прозорец за печат има опция да направите същото (поне във VS 2005 и 2008)!

източник
Translate

Няма ли опция в диалоговия прозорец за печат?

Редактиране: Има. Отидете на File => Print, а след това в долния ляв ъгъл има "Print what" и след това "Include line Numbers"

източник